Generalforsamling Ø Værk

mandag d. 13. juni 2022 på Generalen i Tranekær

 

Tilstede: Kim, Becca, Jeanette, Kristine, Poul og Regin

Fraværende: Tilde

 

Generalforsamlingen fulgte § 7 i Leveregler for foreningen Business Network Langeland. Der var mødt 6 medlemmer op. 

 

 1. Valg af dirigent

Becca er valgt som dirigent

 

 1. Valg af referent 

Kristine er valgt som referent

 

 1. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

Kristine fortalte om foreningens aktiviteter fra efteråret 2022 og frem.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 

Becca fremlagde regnskabet. Der står 5536 kr står på kontoen i dag.

Poul hjælper Becca med at skifte bank eller få hul igennem til banken. Vi talte om, at COOP bank også kunne være en mulighed. Regnskabet for 2021 er ikke godkendt. Becca sender et nyt på mail.

 

 1. Fremlæggelse af næste års budget til orientering 

Der er ikke lavet noget budget, da vi ikke ved hvor mange medlemmer vi bliver fremover.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Samme kontingent

 

 1. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag

 

 1. Valg af formand 

Der er ikke valg til formand før om 2 år ifølge vores vedtægter

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år 

Der er ikke valg af bestyrelsesmedlemmer før om 2 år, ifølge vores vedtægter

Da Janne er meldt ud af foreningen, så har Becca overtaget kasserer tjansen pr. 1/1-2022

 

 1. Valg af revisor 

Vi valgte ingen revisor

 

 1. Eventuelt 

Tak for god ro og orden til generalforsamling – og tak til Kim og Jeanette for lækker mad.

 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment