Leveregler for foreningen Ø-Værk

Vedtaget på generalforsamlingen 30. august 2021

Navn:         Ø-Værk

Sted:         Ø-Værk er hjemmehørende på Langeland

Formål: At medvirke aktivt og positivt til udviklingen af erhvervslivet på Langeland. Primært blandt netværkets medlemmer, og sekundært blandt andre aktører med samme formål.

Metode: Afholdelse af erhvervsrelaterede arrangementer for netværkets medlemmer og gæster, samt via konstruktiv dialog og fremadrettet samarbejde med andre interessegrupper, der har samme formål.

Vi vægter fællesskab, vækst og udvikling i en positivt ånd.

Logo: Ø-Værk har sit eget logo og kendingsfarve som er udarbejde af grafiker Frederikke Ris Nissen Buntzen

Medlemmer: Netværkets medlemmer er enkeltpersoner og virksomheder, bosiddende, erhvervsdrivende eller beliggende på Langeland, som støtter vores formål og arbejde, betaler kontingent og i en eller anden form driver selvstændig virksomhed. (Selvstændig virksomhed kan også være freelancearbejde, erhvervsprojekter, frie agenter mv. det vigtigste er at “man har hånden på kogepladen”)

Optagelse: Nye medlemmer kan optages, hvis de kan identificere sig med formål og metode og betaler kontingent.

Indmelding finder sted via henvendelse til formanden, eller via kontaktformular på website.

Bestyrelsen godkender nye medlemmer og frasorterer ansøgere, hvis de ikke lever op til kriterierne for medlemskab.

Medlemmer kan foreslå gæster til bestyrelsen, som sørger for at invitere dem. Gæster har lov til at deltage i to møder og skal melde sig ind for fortsat at deltage derefter. Nye medlemmer får også dette tilbud.

Fremmøde: Vi driver et seriøst erhvervsnetværk, og forventer at medlemmerne møder op til de planlagte arrangementer.

Arrangementer: Der afholdes 6 ordinær arrangementer om året. De afholdes hver anden måned, den anden mandag i måneden kl. 18-21. Derudover afholdes julefrokost i december og generalforsamling/sommerfest i juni.

Det er formanden der arrangører møderne, og sender invitationer ud via Facebook med hjælp fra bestyrelsen.

Forplejning: Der købes mad for 50 kr pr. person til hvert arrangement, derudover betaler man selv ekstraordinær forplejning fx til julefrokost og sommerfest.

Kommunikation: Medlemskommunikation foregår primært kollektivt i den lukkede Facebookgruppe, hvor alle arrangementer og andre fælles beskeder meddeles. Facebookgruppe: ”Ø-Værk”. Derudover sendes mail.

Udmeldelse: Ved udmeldelse af foreningen, gives der blot besked til foreningens kasserer om udmeldelsesdato. Der refunderes ikke kontingent for resterende periode.            

Bestyrelsen: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, dog vælges der først nye medlemmer efter 2024.

Formanden:         Repræsenterer foreningen udadtil, og afvikler arrangementer.

Kassereren:         Kontingent, regnskab og bogføring, afregne med oplægsholdere

Medlems-nurser:         Finder nye medlemmer, og følger op på nye medlemskaber.

Madmor:         Sørger for mad til alle arrangementer.

Deltagerbetaling: Deltagerbetalingen er til at dække udgifter i forbindelse med netværksarrangementer. Det dækker bl.a. honorar og vin til foredragsholdere, leje af lokale og lignende.

Beløbet er 600 kr. pr. halvår.  (Beløbet tillægges ikke moms)

Kontingentet indbetales for et halvt år af gangen, og skal være indbetalt inden udgangen af januar og august på foreningens bankkonto, med angivelse af fulde navn på indbetaler. Kassereren udsender faktura på mail til medlemmerne. Hvis et medlem ikke betaler sit kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt.

Facebook: Bestyrelsen er Facebook-administratorer, og står for oprettelse af begivenheder. Nye medlemmer optages i Facebookgruppen når de har betalt kontingent.

Medlemslisten: Foreningens kasserer administrerer telefon/maillisten, og står for al indskrivning af nye medlemmer. (aht. GDPR)

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment